Adwentowe rozważanie, piątek 22.12.2017

Ewangelia (Łk 1,46-56)

Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
[zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu,
a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami,
a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
jak przyobiecał naszym ojcom
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Rozważanie

Pieśń Maryi to esencja działania Boga. Jest tu nagromadzenie czasowników, które to pokazują: wejrzał, uczynił wielkie rzeczy, okazał moc, Jego miłosierdzie (jest), wywyższył, nasycił, ujął się, obiecał, a także: rozproszył, strącił, odprawił. To nie jest obraz Boga biernego, ale zaangażowanego w konkretne historie. Maryja oświecona światłem Ducha Świętego, w Jego mocy, prorokuje – ogłasza wielkie rzeczy. Widzi sprawy takimi, jakimi są i ma wiele powodów do uwielbienia Boga. Uwielbienie jest miarą wiary, bo wiara widzi dzieła Boże. Niewiara nie dostrzega ich i narzeka, utyskuje na wszystko, jest niezadowolona. Wiara, która widzi po Bożemu przezwycięża trudności i chwali Boga w każdym czasie, za wszystko, przez wszystko i we wszystkim. Taka wiara, wbrew nadziei, nie rodzi się z pozytywnego myślenia, ale jest darem nadprzyrodzonym. Jest ufnością, bo Pan obiecał, Pan dał słowo. O taką wiarę prosili Apostołowie, gdy mówili: „Przymnóż nam wiary!”. Jak bardzo potrzebuję cudu pomnożenia mojej wiary… . Jak bardzo potrzebuję codziennego przychodzenia do Pana, aby z Nim zaczynać i kończyć wszystko, bo inaczej tracę wzrok i trzeźwą ocenę sytuacji. Przymnóż mi wiary Panie! I Ty Maryjo ucz mnie uwielbienia – zawsze.

Tagi związane z artykułem
, ,
Więcej od ks. Jarosław Ogrodniczak

Wielka Sobota: życie mocniejsze niż śmierć

Wielka cisza – jak w grobie. Nawet Komunii świętej nie zanosi się chorym w szpitalach....
Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.