Bóg: miłosierny czy sprawiedliwy?

Bóg jest miłosierny, ale też sprawiedliwy. Teraz jest czas miłosierdzia, ale później będzie sprawiedliwość. To tylko niektóre wypowiedzi na temat Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości. Czasem są to dużo bardziej skomplikowane próby…