Jak odróżnić rozwój osobisty od egoizmu i  nie wpaść w sidła pułapki egoistycznej samorealizacji?

Jak odróżnić rozwój osobisty od egoizmu i nie wpaść w sidła pułapki egoistycznej samorealizacji?


Jak odróżnić rozwój osobisty od egoizmu i nie wpaść w sidła pułapki egoistycznej samorealizacji?

„Nasza tożsamość nie wynika ze skupiania się na własnym „ja”, ale z poświęcenia się jakiejś sprawie, odnalezienia samego siebie dzięki wykonaniu konkretnego zadania” (Viktor E. Frankl).

To, że jako osoby jesteśmy wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju, pozwala nam uwierzyć w siebie, wyróżnia nas spośród innych, nadaje sens naszemu życiu, a przez to wpływa na naszą samoocenę, sposób postępowania i na naszą zdolność do poświęcenia i miłości. Kiedy uświadomimy sobie, że nie da się zastąpić jednego człowieka drugim, odpowiedzialność, którą ponosimy za nasze życie i jego podtrzymywanie, ukaże nam się w całej swej wielkości. 

 

Między sobą a światem

Samorozwój może dotyczyć zarówno jednego, jak i drugiego, zależnie od kontekstu i intencji. Jeśli droga doskonalenia siebie prowadzi do zaniedbywania innych, nie uwzględniając ich potrzeb i uczuć, może to być oznaką egoizmu. Nie trudno przekroczyć granicę, kiedy nasza samorealizacja zaczyna szkodzić innym.

 

Czym jest egoizm i jak działa egoista?

Z definicji, zawsze jest on w centrum uwagi, skupiając się na swoich emocjonalnych potrzebach, pragnieniach i interesach, często kosztem innych, a co najważniejsze - bez poczucie winy. Nie istnieje dla niego pojęcie wzajemności. Osoba egoistyczna jest samolubna, nie bierze pod uwagę uczuć lub potrzeb innych, czuje się jak "pępek świata" co prowadzi do konfliktów i nieporozumień z innymi ludźmi. Brak szacunku do innych, który często jest objawem egoizmu, może prowadzić do izolacji, ponieważ ludzie zaczynają unikać osoby, stawiającej siebie na pierwszym miejscu. Taka osoba właściwie spełnia tylko swoje zachcianki, by podążać naprzód, nie biorąc pod uwagę kim jesteś ty i czego potrzebujesz. Jego postawa w relacjach międzyludzkich często charakteryzuje się m.in brakiem empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Egoista często unika komunikacji i odmawia pomocy innym, ponieważ swoje interesy zawsze stawia na pierwszym miejscu. W efekcie egoizm osłabia nas, ponieważ zamiast rozwijać silne i zdrowe relacje, prowadzi do ich destrukcji. Emocje egoisty są często skoncentrowane na jego pragnieniach i apetytach, a brak zrozumienia dla uczuć innych może prowadzić do frustracji i niezrozumienia w relacjach zasiewając w nas ziarno niepewności. Właściwie, dla egoisty samorealizacja oznacza osiąganie własnych celów bez zważania na innych, co często prowadzi do izolacji społecznej i braku zdrowych relacji. Nie uznaje on odmiennych punktów widzenia, ponieważ czuje się "centrum wszechświata"

 

Jak zdefiniować samorozwój

To proces, który pomaga nam lepiej zrozumieć i dostrzegać siebie, nasze potrzeby, pragnienia i wartości. Dzięki takiej świadomości jesteśmy w stanie lepiej komunikować się z innymi, wyrażać swoje uczucia i potrzeby w sposób szanujący drugą osobę. Dzięki samorozwojowi stajemy się bardziej empatyczni i zrozumiali, co pomaga nam budować trwałe i zdrowe relacje z bliskimi.

Dodatkowo samorozwój wzmacnia nas, ponieważ pomaga zrozumieć, czego naprawdę chcemy w życiu i jak możemy to osiągnąć. Dzięki temu stajemy się bardziej pewni siebie, co ma pozytywny wpływ na nasze relacje z innymi.

 

Podróż w głąb siebie

Poszukiwanie siebie jest nieodzowną częścią samorealizacji i zmian w życiu. To proces, który pozwala zdobyć większą wiedzę na temat nas samych. Pomaga nam rozróżniać swoje mocne i słabe strony, pasje i zainteresowania, wartości i przekonania. Jest to moment, w którym zrozumiemy kim naprawdę jesteśmy, co chcemy osiągnąć w życiu, jakie role chcemy pełnić oraz jakie mamy własne potrzeby. To czas, w którym zaczynamy akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi wadami i zaletami. To proces, który pogłębia naszą samoświadomość kreując nasze podejście do życia przy zachowaniu zdrowego rozsądku. Dlatego warto podróżować w głąb siebie, odkrywać prawdy i szukać sposobów do podejmowania zdrowego samorozwoju.

 

Poszukiwanie siebie nie jest ani egoizmem, ani samorealizacją

To podróż, która może prowadzić do obu tych celów, w zależności od naszego podejścia. Podczas tej podróży warto zadawać sobie pytania: Czy moje działania szkodzą innym? Czy jestem szczery wobec siebie i innych? Czy jestem gotów na zmiany, które mogą wyniknąć z tej podróży? Tylko poprzez zrozumienie i akceptację siebie możemy osiągnąć prawdziwą samorealizację, nie popadając w egoizm.

 

Książki o rozwoju osobistym - szlachetny coaching

To, co warto robić, oprócz rozmów z bliskimi, przyjaciółmi – osobami, które nas znają i w swojej
ocenie naszych zachowań będą mówić obiektywnie i życzliwie – to czytać książki o samorozwoju. Czytanie jest jak podróżowanie w głąb nas samych. Książki o samorozwoju są jak drogowskazy w tej podróży, które pomagają odkryć nasze prawdziwe potencjały i osiągnąć nasze cele. W książkach o samorozwoju znajdziemy historie, które mogą zainspirować do działania i motywować do realizacji marzeń. To również sposób na zrozumienie naszych mocnych strony, słabości i pasji. To pozwala nam lepiej poznać samych siebie i odkryć, w czym jesteśmy najlepsi. Często pozycje poświęcone odkrywaniu osobowości oferują praktyczne porady i techniki, które możemy zastosować w naszym codziennym życiu. Mogą pomóc nam w rozwoju umiejętności
takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, budowanie relacji czy radzenie sobie ze stresem.

 

Poczucie własnej wartości

Pamiętaj, że poszukiwanie siebie jest kluczowym elementem samorealizacji. To proces, w którym poznajemy swoje mocne i słabe strony, swoje pasje i zainteresowania, wartości i przekonania. To jest moment, w którym zaczynamy zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy, co chcemy osiągnąć w życiu i jakie role chcemy pełnić. To czas, kiedy zaczynamy akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi wadami i zaletami.

 

Chcę się realizować z zachowaniem szacunku do drugiego człowieka

W skrócie: egoizm nas osłabia, ponieważ skupia się tylko na naszych potrzebach kosztem innych, co prowadzi do konfliktów i izolacji. Samorozwój natomiast wzmacnia nas, ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i innych, prowadzi do budowania zdrowych i trwałych relacji, bo „istotą bycia człowiekiem jest być stale skierowanym i zorientowanym na coś lub kogoś innego niż my sami” (Viktor E. Frankl).

 

Źródła:
Viktor E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu
Viktor E. Frankl, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii
Schiraldi Glenn R., Jesteś kimś więcej, niż myślisz

 

Powiązane artykuły

HTML Button Generator