O godności kobiety

O godności kobiety

Niedawno zatrzymałam się na krótką chwilę w Wadowicach. Cukiernie z kremówkami pełne, na rynku tłumnie, ale i w bazylice – ku mojej wielkiej radości – dużo ludzi 😊 Po powrocie do domu, zainspirowana wizytą w tym miejscu, sięgnęłam po „Listy pasterskie” św. Jana Pawła II. Skupiłam się na „Liście do kobiet” napisanym w 1995 roku w związku ze zbliżającą się wówczas w Pekinie IV światową konferencją poświęconą kobiecie.
 

Podziękowania

Wzruszyły mnie podziękowania papieża. Podziękowania skierowane najpierw do Trójcy Świętej za cud stworzenia kobiety! I podziękowania skierowane do kobiety: żony, matki, córki, siostry, kobiety pracującej zawodowo. Uświadomiłam sobie, że Kościół zawsze czcił Boga za tę „koronę stworzenia”, jaką jest kobieta i szanował jej wyjątkową godność. Św. Jan Paweł II po raz kolejny to podkreślił.
 

Źródło kobiecej godności

Możemy zadać sobie właśnie takie pytanie: jakie jest źródło kobiecej godności? Czy w tym, że stanie się taka jak mężczyzna? Że odsunie w cień swoją wyjątkowość? Tak czasami zdarza nam się, niestety, myśleć. Tymczasem Ojciec Święty odwołuje się do szacunku, jakim darzył kobiety Jezus. Podchodził do każdej z nich z otwartością i zrozumieniem, troszczył się o ich potrzeby i – co warto podkreślić – Sam ich potrzebował. Papież wskazuje również na pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Na opis stworzenia – mężczyzny i niewiasty. Oboje zostali ukształtowani na „obraz i podobieństwo” samego Boga, oboje uczestniczą w zdumiewającym dziele przekazywania życia, oboje są potrzebni, by stworzyć rodzinę. I wreszcie oboje mają za zadanie czynić sobie ziemię poddaną i wpływać na dzieje świata. Niby oczywiste, a ciągle musimy sobie o tym przypominać. Nasza godność bierze się właśnie stąd – jesteśmy dziełem Boga (podobnie jak mężczyzna, jesteśmy dziełem, o którym Bóg powiedział, że jest „bardzo dobre”, i mamy do spełnienia zadanie, w którym nikt nas nie zastąpi).
 

Równi, ale inni

Tak więc kobieta realizuje człowieczeństwo w takim samym stopniu jak mężczyzna, ale inaczej, zgodnie ze swoją naturą i bogactwem darów. Nie musi więc rywalizować z mężczyzną, walczyć o dominację, bo ma przecież sama w sobie ogromną wartość. I nikt nie ma prawa tej wartości pomniejszać. Nikt nie ma prawa jej dyskryminować, traktować przedmiotowo, nie dopuszczać do różnych dziedzin życia społecznego.  Kościół zawsze bronił jej godności.

Piękno macierzyństwa

Św. Jan Paweł II podkreślił oczywiście wielkość powołania do macierzyństwa – wartości często odrzucanej, traktowanej jako przeszkoda i balast. Tymczasem papież pisze, że kobieta staje się „Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia”. Przepięknie powiedziane. Przez jednego z najważniejszych mężczyzn na świecie!

Rola kobiety w życiu społecznym

Ojciec święty nie pomija też faktu, że kobieta pełniła i nadal pełni ważną rolę w społeczeństwie, w tworzeniu kultury, w życiu politycznym i ekonomicznym., wnosząc w te zaangażowania bogactwo swojej inteligencji i wrażliwości. Budowanie cywilizacji miłości, świata bardziej ludzkiego to jej charyzmat. Św. Jan Paweł Ii pisze, że wiele kobiet tworzyło na przestrzeni wieków wyjątkowe dzieła społeczne i kulturalne wykorzystując kobiece talenty dla dobra innych. Kobieta ma przecież szczególną zdolność widzenia człowieka, bo widzi sercem. Jest wrażliwa na wszelkie przejawy krzywdy, niesprawiedliwości i nieszczęścia. Ma dar niesienia pomocy najbardziej bezbronnym i potrzebującym. To stanowi w dużej mierze o jej duchowym pięknie.

Maryja  jako wzór

Najpełniejszym wyrazem geniuszu kobiety jest Maryja. Królowa. Jej królowanie wyraża się w miłości i służbie. To Ona jako kobieta wywarła i wywiera ogromny wpływa na losy ludzkości. I w Niej każda z nas może odkrywać piękno swojego powołania. „Maryjo, królowo miłości, czuwaj nad kobietami, nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego” – słowami tej krótkiej modlitwy zakończył papież swój „List do kobiet”.

Powiązane artykuły

HTML Button Generator