Rozważanie adwentowe, wtorek 19.12.2017

Rozważanie adwentowe, wtorek 19.12.2017

Ewangelia (Łk 1,5-25) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi.
 
Rozważanie Tak jak można w kościele modlić się o deszcz i nie zabrać ze sobą parasola, tak można prosić Boga o coś i nie wierzyć, że On to spełni. Jak w dzisiejszej Ewangelii. A jednak Pan wysłuchuje jak chce i kiedy chce. Jest suwerenny, a jeżeli zwleka, ma w tym jakiś cel. Upokarzająca jest ta historia. Zachariasz, kapłan, który akurat był w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowej chwili swojego życia – nie wierzy. Człowiek oddany Bogu, sprawiedliwy, nienaganny – nie wierzy słowom anioła Gabriela. Wiara jest niezależna od stanowiska, pełnionych funkcji, nie raz nawet nie zależy od religijności. Synonimem słowa wiara jest ufność, zaufanie. Poziom lęku i obaw są miarą jej braku. Może dzisiaj spróbuję z ufnością, spokojniej, ze spojrzeniem na Boga. Wtedy łatwiej. On patrzy.

Powiązane artykuły

HTML Button Generator