Zapanuj nad emocjami
styczeń 26, 2024 Katarzyna Wozinska

Manipulacja w komunikacji międzyludzkiej: kto, kiedy, jak, dlaczego?

Manipulacja - między perswazją a przemocą. Brzydki kawałek komunikacji z ludźmi. Wszystkie komunikaty dzielimy na jawne i niejawne, czyli te wprost i nie wprost. Jeśli informacja przekazywana odbiorcy pokrywa się z sensem użytych słów, jest to przykład komunikatu wprost. W…
HTML Button Generator