O czystych sercach

O czystych sercach

Czy patrząc na otaczający nas świat wierzysz jeszcze w prawdziwą miłość? Widzimy przecież zdrady, odrzucenie, wulgarność i gruboskórność. Media zachęcają do pornografii, antykoncepcji, współżycia poza małżeństwem. A jednak…
 

Chcą pięknie żyć!

Jakby na przekór temu wszystkiemu okazuje się, że wielu młodych ludzi chce pięknie żyć. Wierzą oni w miłość i przygotowują się do jej przyjęcia, ale i ofiarowania. Uczą się, że tylko czyste serce potrafi złożyć dar z siebie, a czystość trzeba cały czas z wielką pomocą łaski Bożej zdobywać. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w dzisiejszym świecie.
 

To Ci pomoże

Dlatego powstał Ruch Czystych Serc pomagający tysiącom młodych ludzi dojrzewać do miłości. Jego patronką jest błogosławiona Karolina Kózkówna. Członkowie wcielają w życie konkretne przyrzeczenia:
 
  1. Członkowie RCS przyrzekają nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa, nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych.
  2. Członkowie RCS przyrzekają codziennie spotykać się z Chrystusem na modlitwie, w lekturze Pisma Św. , w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu.
Jezus jest jedynym źródłem siły, dlatego systematyczny kontakt z Nim jest nieodzowny. Kiedy modlimy się codziennie i wytrwale pozwalamy Mu działać w naszym życiu, leczyć, przemieniać i wyzwalać. Codzienna modlitwa wymaga dużej samodyscypliny.
  1. Członkowie RCS przyrzekają regularnie przystępować do sakramentu pokuty i nie ulegając zniechęceniu, natychmiast podnosić się z każdego grzechu.
Upadki są częścią naszego ziemskiego życia, uczą nas, że nie możemy polegać na sobie, pokazują, że wcale nie jesteśmy silni sami z siebie. Ważne jest tylko to, żeby nie trwać w grzechu, nie poddawać się zniechęceniu i szybko prosić o przebaczenie i umocnienie w sakramencie pokuty.
  1. Członkowie RCS postanawiają podjąć systematyczną pracę nad sobą – po to, by zdobyć umiejętność kontrolowania swoich pobudzeń seksualnych i emocji.
Bardzo ważne jest wprowadzenie porządku i dyscypliny  we wszystkie dziedziny swojego życia. Opiekunowie młodzieży z RCS zachęcają do pisania sobie planu codziennych zajęć i rygorystyczne przestrzeganie wszystkich ustaleń. Powinno się uwzględnić czas na modlitwę, pracę i odpoczynek. Wypełniać sumiennie obowiązki, kłaść się spaść i wstawać o stałych godzinach, dbać o to, by znaleźć czas na jakikolwiek rodzaj wysiłku fizycznego. Wieczorem przeprowadzić rachunek sumienia, ale też podziękować Jezusowi za wszelkie dobro.  Dbać o sumienność w codziennych, zwykłych sprawach takich jak punktualność, kultura języka, higiena osobista i schludność  w ubiorze, dotrzymywanie słowa i pomoc w domu.
  1. Członkowie RCS zobowiązują się do podejmowania codziennej walki ze złem. Ich zadaniem jest płynięcie pod prąd, sprzeciwianie się panującej modzie i konsumpcyjnemu stylowi życia. Św. Jan Paweł II mówił w Sandomierzu w roku 1999:
Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia
  Na podstawie artykułu ks. Mieczysława Piotrowskiego TChr: „Ruch Czystych Serc.” Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz

Powiązane artykuły

Niedojrzali chłopcy

Niedojrzali chłopcy

Co z tym ślubem?

Co z tym ślubem?

HTML Button Generator