Rozważanie Adwentowe, czwartek 7.12.2017, św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Rozważanie Adwentowe, czwartek 7.12.2017, św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Ewangelia (Mt 7,21.24-27) Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Rozważanie Każdy chce mieć szczęśliwe i udane życie. Każdy szczęśliwy dzień udanego życia składa się ze szczęśliwych i udanych godzin. Takie życie należy dobrze zaplanować, tzn. nadać mu właściwy kierunek, sens, fundament. O tym jest ta Ewangelia. Jeśli opieram moje życie na osobie Jezusa Chrystusa, od Niego wszystko zaczynam, z Nim żyję, pracuję i z Nim kończę, to jest ten kierunek. To postawa, która przenika i ukierunkowuje wszystko. Wszystkie kolejne wybory i decyzje będą zdeterminowane tym podstawowym wyborem. Jak ważny jest początek. W budownictwie zły fundament to w konsekwencji pękające ściany, opadające podłogi, itp. Piękny dom ale postawiony na niewłaściwym gruncie, to ciągły kłopot. Jezus to fundament stały, trwały – skała! Co to znaczy w praktyce? Dosłownie chodzi o Niego samego w Jego Słowie, Ciele i Krwi. Jest On dostępny w prosty sposób, każdego dnia. On jest źródłem życia, mocy, siły. On powinien mieć pierwszeństwo. Od Niego powinienem zaczynać dzień i z Nim kończyć. Jezus to nie dodatek, to nie pobożny motyw dnia. Jak pisał pp Benedykt XVI: jeśli Bóg jest na drugim miejscu, na pierwszym będzie diabeł. Warto zobaczyć w ilu momentach mojego dnia Jezus jest obecny, do ilu Go zapraszam, ile spraw robię z Nim i w Nim.

Powiązane artykuły

HTML Button Generator